Obszar roboczy 1

O szelkach słów kilka….

wzorek3

Ile razy zdarzyło Ci się widzieć osoby pracujące na podeście bez zabezpieczenia? Już sam fakt, że zastanawiasz się nad tym czy i jakie szelki są potrzebne do pracy na podeście powoduje, że wyprzedzasz konkurencję!

Czym są szelki?

Szelki zabezpieczające to sprzęt zaliczany do grupy środków ochrony osobistej. Są przeznaczone do zabezpieczania pojedynczej osoby oraz chronienia jej przed upadkiem z wysokości.

Czy podczas pracy na podestach trzeba pracować w szelkach?

Praca na podeście to praca na wysokości. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, a tym samym zasady stosowania szelek bezpieczeństwa, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.  Jednak z tego rozporządzenia nie wynika jednoznacznie czy w pracy na podeście trzeba być wyposażonym w szelki, ponieważ mamy zabezpieczenie w postaci barierki 1,1 m oraz krawężnika.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego do obsługującego UTB należy PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI EKSPLOATACJI UTB.

Jakie jest zatem zdanie producentów podestów?

JLG w przypadku podestów nożycowych zapisuje: „Firma JLG Industries ZALECA, by wszyscy pracownicy pracujące na platformie zakładali pełną uprząż zabezpieczającą, a lina zabezpieczająca była zamocowana do dedykowanego punktu zaczepienia”.

Z kolei w instrukcji podestu z wysięgnikiem, ten sam producent zapisuje : „Podczas pracy pracownicy przebywający na platformie MUSZĄ nosić pełną uprząż zabezpieczająca, a lina zabezpieczająca musi być zamocowana do dedykowanego punktu zaczepienia”.

Oznacza to mniej więcej tyle, że dla podestów wysięgnikowych szelki są WYMAGANE, dla tzw. nożycówek jest to po prostu ZALECENIE – nie wymóg. Chyba, że przepisy na terenie budowy/zakładu pracy stanowią inaczej … W wielu krajach zabezpieczenie w postaci szelek na podeście nożycowym nie jest wymagane, z uwagi na to, że praca w nich (dla tego rodzaju podestów!) może być nieefektywna, a nawet niebezpieczna.

Co dają nam szelki?

W przypadku podestów wysięgnikowych zabezpieczają nas przed wypadnięciem zwłaszcza przy poruszaniu się na nierównym terenie lub przy poruszaniu się z rozłożonym wysięgnikiem. Podstawowym zadaniem szelek jest rozłożenie sił oddziałujących na ciało człowieka w czasie spadania oraz nadanie ciału optymalnej pozycji w tym czasie.

Podsumowując….

Podczas pracy na podeście z wysięgnikiem – zawsze pracujemy w szelkach!

Podczas pracy na podeście nożycowym – pracujemy w szelkach jeśli wymagają tego od nas przepisy BHP w danym miejscu!

Do tematu szelek jeszcze z pewnością wrócę – w kolejnej odsłonie: jak bezpiecznie używać szelek?