Obszar roboczy 1

Jak czytać diagramy?

wzorek3

Znajomość obsługi wózka widłowego to nie tylko wiedza jak się jeździ i operuje samym masztem. To zdecydowanie więcej, zwłaszcza w części teoretycznej i znajomości podstawowych parametrów maszyny – udźwigu i wysokości podnoszenia ładunku.

Ta wiedza jest ważna dla operatora podczas pracy podestu, ale równie ważna jest dla kandydata przystępującego do egzaminu. Nie da się zdać testów egzaminacyjnych bez znajomości diagramów udźwigu. W teście mamy bowiem 15 pytań i aby go zaliczyć musimy odpowiedzieć pozytywnie na minimum 11 z nich. Z kolei pytań o diagramy jest pięć. Prosta matematyka – nawet przy bezbłędnym opanowaniu wiedzy teoretycznej, przynajmniej jeden diagram musimy rozwiązać poprawnie.

Jak zatem czytać diagram? Po pierwszy należy pamiętać o trzech parametrach: o środku ciężkości ładunku, o masie ładunku i wysokości. Następnie należy zidentyfikować gdzie te dane pokazane są na wózku. Diagramy napisane są w dość prosty sposób i UDT nie wymaga od nas abyśmy czytali z nich więcej niż tam się znajduje.

Najważniejsze do dobrego odczytu jest dla nas poprawne określenie środka ciężkości naszego ładunku, o czym mówimy dokładnie podczas naszych szkoleń. To pierwsza rzecz jaką musimy zrobić i jeśli zrobimy to źle, nasze kolejne działania nie dadzą nam poprawnego rozwiązania. Pamiętajmy, że środek ciężkości to odległość środka ładunku czoła wideł. Nie będzie nim nigdy połowa szerokości naszego ładunku, a tym bardziej połowa jego masy.

Gdy już określimy ten środek to musimy go przenieść na odpowiednią wartość w tabeli. Pamiętajmy przy tym, że każdy producent inaczej pokazuje ten diagram. Dla jednego będzie to grafika z liniami oznaczającymi udźwig, z kolei ktoś inny pokaże nam tabelę z kilkoma liczbami. Niemniej zawsze zasada sprawdzania diagramu będzie taka sama.

W następnej kolejności powinniśmy zorientować się ile waży nasz ładunek i na tej podstawie sprawdzić na jaką wysokość możemy podnieść ładunek o danej masie, znając jego środek ciężkości.

Podsumowując – pamiętajmy, że diagram udźwigu pokazuje nam korelację najważniejszych parametrów pracy wózka: udźwigu i wysokości podnoszenia. Niepoprawne jego odczytanie może doprowadzić do utraty stabilności wózka i jego przewrócenia. W takiej sytuacji nietrudno o wypadek, a naszym zadaniem jako operatorów jest właśnie unikanie takich zdarzeń.

Zapraszamy na nasze szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych. Dowiecie się tam jak bezpiecznie pracować na urządzeniu, w tym oczywiście jak poprawnie czytać i stosować diagramy udźwigu w codziennej pracy.